top of page

Zasady i warunki korzystania z pomocy  terapeutycznej online za pomocą serwisu

RazemWTerapii.com 

Regulamin

Kodeks etyki zawodowej

Przestrzegam Kodeksu Etycznego Polskiej Federacji Psychoterapii. Cały dokumentu znajduje się tutaj.

Jak również Kodeksu Etycznego Europejskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt. Do wglądu wersja angielsko języczna

1. Wybrane zagadnienia

Zasada poufności

Zasada poufności oznacza, że dane i informacje o osobach korzystających z usług nie są udostępniane i ujawniane osobom nieupoważnionym.

Psycholog, Psychoterapeuta podobnie jak Lekarz czy Prawnik zobowiązani są do zachowania tajemnicy zawodowej. Wszystkie informacje dotyczące terapii jak i Klienta/Pacjenta są całkowicie poufne.

Tajemnica zawodowa nie obowiązuje w przypadku, gdy poważnie zagrożone jest zdrowie i życie pacjenta lub innych osób, a także wtedy, gdy tak stanowi prawo. 

Zasada

Bezpieczeństwa

Zasada bezpieczeństwa związana jest z ochroną Twoich danych i informacji o Tobie. Obejmuje wszelkie zabezpieczenia administracyjne, techniczne i fizyczne. 

 

Pamiętaj, że korzystając z technologii telekomunikacyjnych każdy z nas jest narażony na ryzyko utraty poufności danych i informacji.  

Aby zapewnić Ci jak największe bezpieczeństwo i poufność oferuję możliwość komunikowania się ze mną w ramach świadczonych usług za pomocą bezpiecznego systemu wideokonferencji Vsee. Vsee chroni poufność Twoich danych, cała komunikacja audio/video jest szyfrowana, tak że nikt nie ma do nich dostępu. Vsee oferuje umowę Partnera Biznesowego w ramach, której bierze na siebie obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa informacji i danych, które za jego pośrednictwem są przekazywane.

Pracuję również korzystając ze Skype. Chciałabym jednak dać Ci wybór komunikatora, który zapewni większą ochronę Twoich danych. Skype jest jednym z najbardziej popularnych serwisów oferujących możliwość wideokonferencji w sieci. Jednak nie spełnia odpowiednich standardów ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych.

Inne środki zapewniające poufność:

certyfikat SSL - zapewnia poufność transmisji danych

płatności internetowe PayPal zapewniają najwyższy system bezpieczeństwa transakcji

2. Warunki Korzystania z Serwisu RazemWTerapii.com

1. Wszystkie świadczone przeze mnie usługi online; Psychoterapia, Coaching, Terapia Żywieniem, Zintegrowane Podejście do Zdrowia wymagają dokonania rezerwacji za pomocą formularza rezerwacji oraz płatności.

2. Opłaty należy dokonać za pomocą serwisu PayPal lub przelewem bankowym.​

3. Umówioną sesję można odwołać lub przesunąć na inny dzień najpóźniej na 24 godziny przed terminem i wówczas opłata może być zwrócona lub zaliczona na poczet sesji w późniejszym terminie. Sesje nie odwołane lub odwołane z mniejszym niż 24 godzinnym wyprzedzeniem podlegają pełnej opłacie.​

4. Psychoterapeuta/Terapeuta jest zobowiązany do zachowania poufności dotyczącej wszystkich informacji, w jakich posiadanie wszedł w związku z wykonywaniem psychoterapii.

5. W pokoju, w którym odbywa się psychoterapia (zarówno w gabinecie Psychoterapeuty jak i Klienta) nie może być osób trzecich. Istnieje możliwość włączenia do psychoterapii lub konsultacji innych osób, np. partnera jednak tylko po uzgodnieniu z Terapeutą.

6. Nie jest możliwe nagrywanie sesji bez pisemnej zgody obydwu Stron.

7. Terapeuta ma obowiązek superwizować sesje z Klientem. Jednak za każdym razem chroni tożsamość Klienta, a ujawnione przez niego treści nie mogą w żaden sposób spowodować identyfikacji Klienta. 

 

8. W przypadku podejrzenia zagrożenia życia Klienta lub osób trzecich, Terapeuta może odstąpić od zasady zachowania poufności w celu ochrony życia i zdrowia osób zagrożonych.

9.  Jeżeli istnieją okoliczności ograniczające zachowanie poufności Psychoterapeuta informuje o tym Klienta/Pacjenta przed rozpoczęciem działań zawodowych oraz wtedy, gdy pojawia się taka konieczność.

10. Psychoterapeuta/Terapeuta w ramach świadczonych usług może gromadzić informacje dotyczące przebiegu prowadzonej przez niego Psychoterapii/Terapii/Coachingu i które są niezbędne do ich wykonywania zgodnego z Etyką Zawodową.

3. Polityka Prywatności

polityka

1. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników, zgodnie z rozporządzeniem Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. dotyczące ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. „RODO”), które weszło w życie z dniem 25 maja 2018 roku.

2. Administratorem danych osobowych zawartych w Serwisie jest RazemWTerapii.com

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych mi danych opracowałam wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontroluję ich wykonywanie i stale sprawdzam ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika/Klienta/Pacjenta oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy. Według Art. 6 ust. 1 litera b) rozporządzenia o RODO, przetwarzanie danych niezbędne jest do dostarczenia usługi, jaką jest terapia / konsultacja przez Internet. Przetwarzane są następujące dane:

- imię i nazwisko,

- email,

- Skype nick.

- Vsee nick


5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
b) poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].

 

7. Dane osobowe pozostawione w Serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

 

9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

 

10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego Serwisu Internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

 

11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.razemwterapii.com. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT. 

bottom of page