top of page
Psychoterapia

Jest to długookresowa forma pracy osobistej, skierowana do osób cierpiących na różne problemy natury psychicznej. Jej ważnym aspektem jest leczniczy charakter procesu terapii. Może dotyczyć między innymi;

- stanów lękowych i depresyjnych

- trudności w funkcjonowaniu społecznym, relacyjnym

- wypalenia zawodowego

- kryzysu egzystencjalnego

- kryzysu emocjonalnego

- przeżytej traumy

- kryzysu rozwojowego

- niskiego poczucia własnej wartości/wstydu/nieśmiałości

- problemów z wyrażaniem emocji, w tym niekontrolowanie agresji/gniewu, 

- zaburzeń osobowości

- chorób psychicznych

Psychoterapia to proces, w którym klient przy wsparciu terapeuty dokonuje wglądu w mechanizmy swojego funkcjonowania w świecie, w świadome i nieświadome skrypty, przekonania, ograniczenia. Eksploruje swój potencjał i możliwości. Zmiana dokonuje się poprzez poznanie i zaakceptowanie siebie. Większa świadomość swoich potrzeb, wewnętrznych konfliktów, ale także potencjału twórczego oraz wzięcie odpowiedzialności za dokonywane przez siebie wybory prowadzi do pełniejszego i bardziej satysfakcjonującego życia.
 

Psychoterapia krótkoterminowa - trwa około 6 miesięcy

Psychoterapia długoterminowa - od 6 miesięcy do kilku lat

Spotkania odbywają się raz w tygodniu w Gabinecie Psychoterapeutycznym,

Psychoterapia Powiśle, ul. Trzeciego Maja, Warszawa - w chwili obecnej brak wolnych miejsc.

Jedna sesja trwa około 50 minut. Koszt 170 PLN

bottom of page