top of page

Tak samo jak psychoterapia prowadzona w gabinecie stacjonarnym, również psychoterapia on-line jest to długookresowa forma pracy osobistej, skierowana do osób cierpiących na różne problemy natury psychicznej. 

Różnica pomiędzy psychoterapią w gabinecie stacjonarnym a psychoterapią on-line polega na innej formie komunikacji. Psychoterapeuta i Klient porozumiewają się za pomocą Skype, Zoom, Vcee lub innego komunikatora. Dzięki temu osoby, które mają problem z dotarciem do gabinetu, mieszkają za granicą, często podróżują lub z innych względów dla których tradycyjna forma terapii jest niemożliwa, mogą skorzystać z tej formy psychoterapii.

Psychoterapia on-line jest równie skuteczna jak psychoterapia prowadzona w gabinecie. Natomiast wymaga od Terapeuty trochę innych umiejętności i większej uważności, wynikającej z ograniczonej możliwości kontaktu. W znacznym stopniu ograniczone są możliwości pracy z ciałem, które wymagają fizycznej obecności Klienta w gabinecie. W zależności od połączenia internetowego używanego sprzętu, ostrości kamery rysy twarzy są bardziej lub mniej widoczne. Zazwyczaj na ekranie widoczna jest twarz, ramiona, częściowo ręce. W związku z tym trudnej jest Terapeucie dostrzec Klienta w całości jego funkcjonowania emocjonalnego, cielesnego. Tym nie mniej jest cała gama możliwości do pracy terapeutycznej, którą można skutecznie wykorzystać w psychoterapii on-line. Jednym z najistotniejszych elementów wpływających na skuteczność terapii jest bowiem sama w sobie relacja terapeutyczna. Na jakość tej relacji w małym stopniu ma wpływ forma psychoterapii, a w bardzo dużym osobowość Psychoterapeuty, jego kwalifikacje oraz doświadczenie. To co może być dodatkową trudnością w psychoterapii on-line i co tym razem leży po stronie Klienta to zadbanie o komfortowe dla siebie miejsce, w którym będzie mógł swobodnie rozmawiać o trudnych dla niego sprawach, mając pewność, że tematy rozmów nie zostaną usłyszane przez inne dzielące z nim przestrzeń osoby, czy to w pracy czy w domu, czy w innych sytuacjach.

Psychoterapia krótkoterminowa - trwa około 6 miesięcy

Psychoterapia długoterminowa - od 6 miesięcy do kilku lat

Spotkania odbywają się raz w tygodniu. Jedna sesja trwa około 50 minut. 

On-line
bottom of page