top of page

Coaching jest procesem, którego głównym celem jest wzmocnienie klienta oraz wspieranie go w samodzielnym dokonywaniu zamierzonej zmiany w oparciu o własne odkrycia, wnioski i zasoby. 

 

Istotne elementy coachingu;

- jest dobrowolny

- wyklucza jakąkolwiek dyrektywność np. ze strony coacha

- pomaga ludziom uczyć się, a nie jest po to, by ich uczyć

- jest zbudowany na bazie pytań

- pobudza do myślenia

- dokonuje się w atmosferze szacunku i pełnej akceptacji dla wartości klienta

- prowadzi do świadomego dokonywania zmian

- skupia się na osiąganiu celów

W zależności od tego jakiej sfery życia dotyczy możemy rozróżnić;

- business coaching (coaching biznesowy) - dotyczący ścieżki zawodowej, kariery, nakreślenia celów i metod ich realizacji w biznesie. Jednym z ważniejszych zadań coachingu biznesowego jest stymulowanie rozwoju kompetencji zawodowych 

- life coaching - dotyczy różnych osobistych sfer życia klienta. Koncentruje się na poprawie jakości życia w konkretnej dziedzinie lub obszarze, na lepszym funkcjonowaniu w życiu codziennym, wspiera rozwój osobisty. Jednym z wybranych celów coachingowych może być np.  rozwinięcie umiejętności budowania satysfakcjonujących relacji z bliskimi (partnerem, przyjaciółmi, rodziną), przejście do nowego etapu w życiu w związku z nową rolą (rodzicielstwo, zmiana zainteresowań zawodowych), ale również praca związana z akceptowaniem straty, czy przejściem przez proces żałoby.

- health coaching (coaching zdrowia )- skupia się na wspomagania wprowadzenia zdrowych nawyków żywieniowych, jak również zmiany stylu życia

- sport coaching (coaching sportowy) - zajmuje się rozwojem motywacji zawodników sportowych. Nie zastępuje normalnego oddziaływania treningowego ani typowego mentoringu sportowego, lecz wspiera (poprzez metody psychologiczne) nastawienie zawodnika do treningów oraz realizację ustalonych z trenerem celów sportowych.

 

Spotkania raz na tydzień do raz na 3 tygodnie, 60 minut do 2 godzin, 6-12 sesji w zależności od konkretnego celu/dylematu klienta

Coaching
bottom of page