top of page

Psychoterapia EMDR to skrót z angielskiego od Eye Movement Desensitization and Reprocessing, który można przetłumaczyć jako psychoterapia polegająca na odwrażliwianiu za pomocą ruchu gałek ocznych. Dziś uważa się tą nazwę już za częściowo nieadekwatną, ze względu na to, że bilaternej stymulacji półkul mózgowych można dokonać również za pomocą dotyku, jak i dźwięku. Założenie jest to samo: prawa półkula ma się dogadać z lewą. W prawej wyciszają się ośrodki odpowiedzialne za emocje, w lewej aktywują się te odpowiedzialne za racjonalne myślenie. W tej chwili jest to jedno z najprężniej rozwijających się podejść psychoterapeutycznych i jednocześnie jedno z tych najdokładniej przebadanych, którego efekty zostały i naukowo potwierdzone.

EMDR był początkowo stosowany do leczenia zespołu stresu pourazowego PTSD. Z czasem badania potwierdziły jednak jego skuteczność w znacznie szerszym zakresie zaburzeń o podłożu lękowym, w zaburzeniach obsesyjno-kompulsywnych, a nawet w przypadku depresji. Od lat metodę tą stosuje się z powodzeniem w leczeniu psychologicznych traum, wynikających z różnego rodzaju trudnych doświadczeń tj. przemocy fizycznej lub psychicznej, zaniedbania, molestowania seksualnego, gwałtu, wypadków drogowych, klęsk żywiołowych, bycia świadkiem czyjejś śmierci lub towarzyszenie bliskim w chorobie. EMDR okazała się być również skuteczną metodą w leczeniu drobnych urazów psychicznych, których wspomnienie, mimo iż nie wywołuje tak ciężkich objawów jak w przypadku PTSD, wiąże się z bólem i cierpieniem psychicznym. 

Czas trwania psychoterapii EMDR zależy od złożoności problemu i indywidualnej historii życiowej.  Dane Europejskiego Stowarzyszenia EMDR podają, że przeciętnie odbywa się od trzech do sześciu sesji, zanim problem zostanie rozwiązany. Musimy jednak pamiętać, że jest to tylko statystyka. Sieci skojarzeniowe, szczególnie u osób z tzw. traumą złożoną, sięgają zazwyczaj do konkretnych wydarzeń z dzieciństwa i nie ujawniają się jeszcze na etapie zbierania wywiadu. Kiedy więc w trakcie odbywania protokołu dochodzą nam wciąż nowe informacje wymagające „przetworzenia”, terapia może znacznie się wydłużyć w czasie.

 

1 spotkanie 50 minut. Spotkanie online. Liczba sesji  6-12. 

Zapisy przez info@razemwterapii.com

EMDR
bottom of page