top of page

to krótkookresowa forma pomocy związana z poradnictwem, której celem jest znalezienie rozwiązania dotyczącego obecnej sytuacji życiowej, konkretnego bieżącego problemu. Nie wymaga zagłębiania się w przeszłość, zmiany dotychczasowych nawyków, systemów wartości, czy pracy nad strukturą osobowości.

 

Konsultacja może też dotyczyć wyboru formy terapii, sposobu pracy terapeutki/terapeuty, wyjaśnienia pytań i wątpliwości związanych z podjęciem decyzji na temat rozpoczęcia psychoterapii, a również sposobem na sprawdzenie, czy ta konkretna terapeutka/ ten konkretny terapeuta jest dla mnie dobry. A mówiąc "po ludzku", czy dobrze czuję się w jej/jego obecności . Czy możliwa jest między nami relacja terapeutyczna oparta na poczuciu bezpieczeństwa, szacunku i zaufania. Czasem trudno jest odpowiedzieć sobie na takie pytania po jednej konsultacji i wymaga to większej ilości spotkań.

Zazwyczaj od 1 do 5 sesji. Jedno spotkanie trwa 50 minut. Koszt 170 zł.

Konsultacja
bottom of page