top of page

Jest to moja autorska propozycja, która łączy doświadczenia i wiedzę z różnych praktykowanych przeze mnie dziedzin; psychoterapii, coachingu, terapii żywieniem, pracy z ciałem. Opiera się na założeniu, że człowiek jest całością. Ciało, emocje, intelekt oraz życie duchowe są ze sobą wzajemnie powiązane. Brak równowagi w jednym aspekcie życia przenosi się na wszystkie inne. Tak więc stan naszego organizmu, rozmaite niedobory, niewyleczone choroby wpływa na całość naszego funkcjonowania, również to w jaki sposób radzimy sobie z emocjami, z odpornością na stres, kreatywnością, zdolnościami społecznymi i intelektualnymi. Jest to wzajemne oddziaływanie, gdyż tak samo zablokowane w ciele emocje, niewyleczone traumy, chroniczny stres wpływają na osłabienie sił witalnych i podatność na choroby. Niebagatelne znaczenie mają wyznawane przez nas systemy przekonań, nieuświadomione wewnętrzne konflikty, jak również środowisko, w którym żyjemy - nie tylko rozumiane jako otaczający nas ludzie, a również w sposób bardziej materialny, czyli nasza ekspozycja na oddziaływanie substancji toksycznych, znajdujących się w otaczającym nas świecie. Wszystko to razem tworzy mieszankę wzajemnie oddziałujących czynników, które albo nas wspierają, albo powodują powolne kurczenie się naszej życiowej energii manifestującej się poprzez problemy emocjonalne, choroby, czy wycofywanie się z ważnych dla nas sfer aktywności życiowej.

W ramach Terapii 360 ATH otrzymasz;

- konsultację dotyczącą, czy zgłaszany przez Ciebie problem jest z obszaru wymagającego wsparcia psychicznego, coachingowego, czy raczej może być wynikiem osłabionego, źle funkcjonującego organizmu. Może też okazać się, że proces chorobowy, czy czynnik stresowy był na tyle głęboki, że potrzebne jest w tym wypadku holistyczne podejście.

- kolejnym krokiem będzie stworzenie dopasowanego do Twojej sytuacji spersonalizowanego planu działań, który uwzględni zgłaszany przez Ciebie problem, rezultaty/cele, jakie chcesz osiągnąć, Twoją sytuację życiową, stan zdrowia i odżywienia, wiek, płeć, predyspozycje genetyczne. 

- w sytuacji, kiedy rekomendacje będą dotyczyły zmian w sposobie odżywiania, czy stylu życia, uzupełnienia za pomocą suplementacji niedoborów istotnych składników odżywczych, dostaniesz ode mnie wsparcie coachingowe w trakcie całego procesu wdrażania zmian, jak również konsultacje nadzorujące proces zdrowienia. Wspólnie podzielimy ten plan na etapy, które będą dla Ciebie możliwe do wprowadzenia biorąc pod uwagę Twoje dotychczasowe nawyki żywieniowe, preferencje smakowe, charakter pracy, czy aktywności fizyczne jak również umiejętności kulinarne i budżet.

- w przypadku, kiedy zgłaszany problem dotyczyć będzie sfery psychicznej, będziesz mógł zdecydować przy wsparciu z mojej strony, czy i jaką formę terapii wybrać; psychoterapię Gestalt, terapię EMDR (Eye Movement Desensition Reprocessing), czy raczej coaching.

- jeżeli problem, z którym przyszłaś/przyszedłeś będzie zarówno z obszaru wymagającego pracy psychoterapeutycznej jak i terapii żywieniem, zaczniemy terapię od obszaru, który wymaga najszybszej interwencji. Monitorując jak poprawa w tym aspekcie życia przekłada się na inne obszary. Kiedy "pożar" zostanie ugaszony będziemy mogli zająć się kolejnymi etapami pracy. Być może okaże się, że dalsza terapia nie będzie już potrzebna, ponieważ proces zdrowienia przeniesie się też na inne aspekty Twojego funkcjonowania.

 

Kiedy przyjść;

- doświadczasz symptomów wypalenia zawodowego

- znajdujesz się w sytuacji wysokiego stresu od długiego czasu

- jesteś ciągle zmęczony, nie masz energii, sen nie przynosi regeneracji

- masz problemy z pamięcią, koncentracją, masz poczucie, że coś blokuje Twoje myśli

- nie radzisz sobie z kontrolowaniem silnych emocji

- masz obniżony nastrój, depresję

- przeżywasz stany lękowe

- masz problemy z wagą

 

1 spotkanie - 60 minut, ilość spotkań zależy od stanu zdrowia i złożoności zgłaszanego problemu od kilku do kilkudziesięciu.

Integratywna
bottom of page